Psymiss Ved Möklinta

Vedförsäljning

Vi säljer och levererar ved i säckar om 40 liter, 1 m3 och 1,5 m3. Pris från 300:-/m3 beroende på träslag.

Telefon: 070-2241660 Epost: ved@psymiss.se

Adress för avhämtning: Norrvad 150 ,733 99 Möklinta